การคืนเงิน (Refund)

          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี (กรุณาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทุกครั้ง) หากแต่แพทย์ประจำคลินิกลงความเห็นว่าไม่สามารถใช้คอร์สนั้นต่อได้ และลูกค้าไม่ประสงค์เปลี่ยนคอร์ส ซึ่งกรณีที่คลินิกมีการปิดหรือโยกย้ายสถานที่ในบางสาขาไม่ถือเป็นเหตุในการขอคืนเงิน

          โดยทางบริษัทจะคิดราคาบริการเป็นรายครั้งตามราคาปกติ (ไม่ใช่ราคาคอร์สหารจำนวนครั้ง) และหักค่าธรรมเนียมต่างๆ ร้อยละ 30 ของราคาคอร์สนั้น เหลือยอดเท่าไหร่จะทำการโอนคืนตามยอดที่เหลือนั้นภายใน 45 วันทำการ แต่หากเกินวงเงินที่ลูกค้าชำระไว้ลูกค้ายินดีชำระส่วนต่างให้บริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(วันที่ลงประกาศ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
call center Tel. : 0909 1919 26
Line  : @CLBclinic